Kontakt

För denna hemsida ansvarar Nygarn Utveckling AB. Nygarn har sitt säte i skolhuset. Kom gärna förbi om du har idéer, frågor eller synpunkter på något som rör utvecklingen av Östergarnslandet. Projektkontoret en trappa upp är oftast bemannat av Gunnar Bendelin bensgunnar@hotmail.com, ordförande i Nygarns styrelse.

Adress: Östergarn Skolhuset 104, 623 68 Katthammarsvik                   
Tel: 0498-522 40