Lekplats vid skolhuset

 


 


Landsbygdsutveckling och projekt

 

Nygarn Utveckling AB
Utvecklingsbolaget Nygarn är bildat för att utveckla och skapa förutsättningar för näringslivet på östra Gotland i området som kallas för Östergarnslandet. Bolaget äger och är hyresvärd för fastigheten Skolhuset i Östergarn, som är basen för de utvecklingsprojekt som pågår i bygden

Skolhuset Östergarn
Skolhuset förvärvades av Nygarn 2008 och sedan dess har den vackra gamla skolan fungerat som kontorshotell för i drygt 10 företag inklusive Trädgårdscaféet som har öppet året runt. För att se mer om vilka företag som sitter i huset, titta under fliken ”Företag”.

Infocenter
I infocentret i skolhuset kan du köpa böcker om Gotland, hämta informationsmaterial från företagare i bygden och köpa den karta som vi tryckt upp som en service till besökare. På den hittar man våra nya vandringsleder och mycket mer. 

Om du är företagare och vill ha hjälp att framställa foldrar, vykort mm att lägga i infocentret, kontakta Gunnar Bendelin.

Herrviksprojektet
"Herrviksprojektet – en motor för utveckling i Östergarnsområdet" är ett Leaderprojekt med syfte att utveckla Herrviksområdet, bl a genom att skapa förutsättningar för nyetableringar med en tydlig miljöprofil enligt den nya byggnadsplanen för området.  I november 2010 bildades Herrviks Reningsanläggningar ekonomisk förening med syfte och mål att hitta en lösning på vatten och avloppssituationen. Detta gäller både för befintliga privata anläggningar som behöver förnyas och för att långsiktigt trygga verksamheter som hamnservice, fiskeverksamhet, hamnkrog, varv mm. 
Initiativtagare till projektet är Nygarn Utveckling AB i samarbete med Region Gotland. För mer information om ansökan och kontaktuppgifter: Ordförande: Gunnar Bendelin, bensgunnar@hotmail.com tel: 0498-522 40 eller sekreterare: Ulla Lindblom, ullamlindblom@hotmail.se

Besöksprojektet
”Besöksplats Östergarn - Strandbygdens kalklandskap” är ett Leaderprojekt som pågår till och med årsskiftet 2011/12. Syftet med projektet är att stärka Östergarnslandet som besöksplats, bl a inom besöksnäringen så att nya arbetstillfällen genereras. Projektetarbetets utgångspunkt är också att skapa en ny mötesplats för närboende, lokala företag och besökare i Skolhuset Östergarn. En del i projektet är denna site, en annan är det växthus som har byggts i anslutning till Trädgårdscaféet, en tredje är det konstverk och landmärke som järnsiluetterna av Carl von Linné utgör, där han själv  - ståtligt till häst - och hans lärljungar spejar ut över nejden från Östergarnsberget. Annat som har kommit till är en besökskarta som går att köpa bl a i skolhusets Infocenter och ICA Nära Katthammarsvik. Projektet håller också på att märka ut 5 stycken vandringsleder med tillhörande foldrar för den som vill vandra i vår vackra natur. Dessa leder kallar vi Austargang.

Övriga projekt
En ekonomisk förening med syfte att bilda ett fibernätverk i bygden, som ska förse oss med telefon, TV och bredband för Internet. Kontaktperson för detta är Anders Lignell, anders_kajsa.lignell@telia.com

Medborgarkontor
Det finns planer på att Skolhuset Östergarn ska innefatta ett medborgarkontor dit man kan vända sig för att få hjälp med frågor. Ett medborgarkontor är tänkt att vara en länk emllan medborgarna och myndigheterna som ger dig en genväg till svaren. Alla frågor är välkomna. Oavsett om frågan gäller privata eller offentliga samhällstjänster får du hjälp. Kontakta Gunnar Bendelin bensgunnar@hotmail.com om du vill veta mer. På Wikipeida hittar du mer information om Medborgarkontor

 

 

   Fiskebodar vid Sysne udd