Om Östergarnslandet

Bygdens historia
Östergarnslandet har de senaste hundra åren framförallt haft näringar inom jord- och skogsbruk samt fiske. På 1700- och 1800-talen var kalkbränningen den största näringen med sitt säte i Katthammarsvik.

Kulturhistoria, vandringsleder, kyrkor, fiskelägen...
Det finns mycket gott om sevärdheter på  östra Gotland. I länkarna till vänster ser du exempel på utflyktsmål i vår vackra natur, bl a kan nämnas Torsburgen, Nordens största förhistoriska försvarsanläggning, som enligt sägnen byggdes av de gotlänningar som dömts (var tredje!) att utvandra p g a överbefolkning och svält. Än syns spåren efter den stora skogsbrand som härjade på Torsburgen 1992, vilken också givit upphov till att en del mycket sällsynta arter i vår flora fått nytt liv och börjat blomstra.

På Östergarnslandet finns 5 vandringsleder utmärkta i  naturen. De flesta går längs kusterna och är både gång- och cykelvänliga. I Infocentret i skolhuset samt på ICA Nära i Katthammarsvik kan du köpa en besökskarta där vandringlederna Austargang är utmärkta. Framöver kommer foldermaterial med mer information om lederna att finnas. Lederna är också utmärkta i naturen. Varje år går Linnévandringen av stapeln vid Kristi Himmelfärdsdag, se Kalendarium

Våra kyrkor är många och bjuder på mycket kulturarvshistoria. För att nämna något så har Östergarns kyrka, som brandhärjades 1565 och blev plundrad av ryska trupper på 1710-talet, en minnessten över besättningen på den tyska minkryssaren Albatross som sänktes i sjöstrid vid Östergarnsholm 1915. Gammelgarns kyrka är mest känd för sitt nyrenoverade kastal som har visning och uställningar sommartid. I länkarna till höger hittar du mer information kring kyrkorna och ängena som omger flera av kyrkorna, s k ”prästängen”.

Prästängena är en fullkomligt unik del av vår historia, tack vare att ängena på Gotland fortfarande hävdas. Det sker genom fagning i april varje år, där ofta skolungdomar är lediga en dag för att hjälpa till. Ängena skötsel härrör ända tillbaks till tiden vid Kristi födelse då man började behöva hö för vintern. Den typiska fagningsblomman är vitsippan som ofta syns som vita hav i ängena.
 
Östergarnslandet har flera naturreservat, se mer information i länkarna till vänster. För en fullständig förteckning, se vidare på Länstyrelsens hemsida

Våra vackra fiskelägen är rester från en tid då det småskaliga fisket var en stor försörjningskälla. Nu är de oerhört populära sommarstugor. Hamnarna i Herrvik och Katthammarsvik används även för fritidsbåtar. För mer information, se länkarna till höger.


Foto: Anne Thorsell och Sissi Saller.